Avanti Language Services respecteert de privacy van de bezoekers van de website, onze klanten en de door ons ingehuurde vertalers. Wij behandelen persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation).

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens verwerken wij voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot vertaaldiensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Als u een contact- of offerte-aanvraagformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij uw gegevens zolang als nodig is voor het afhandelen van uw aanvraag of wettelijk is voorgeschreven.

U heeft ten alle tijden het recht om inzage in de door ons verzamelde gegevens van u te vragen om ze te controleren op juistheid of doelmatigheid.

Tevens kunt u vragen om uw gegevens uit ons bestand te verwijderen, hetgeen we direct zullen honoreren, mits het wettelijk toegestaan is.

Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, anders dan dat nodig is voor het uitvoeren van de afgenomen diensten. In dat geval geven we alleen die gegevens door die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de vertaaldiensten door onze vertalers.

Is de wettelijke bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk voor het uitvoeren van onze diensten, dan zullen wij de gegevens vernietigen.

Facebook en Twitter

Onze website bevat knoppen om ons te volgen op Facebook en/of Twitter. Deze knoppen maken gebruik van code die Facebook en Twitter zelf aanleveren. Een onderdeel van die code is een cookie die op uw computer geplaatst wordt. Avanti Language Services kan niets doen aan de manier waarop Facebook en Twitter met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht u het niet eens zijn met hun beleid, volg ons dan alleen via onze eigen website, anders stellen we het op prijs als u ons ook via genoemde sociale media wilt volgen

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt indien dit door u expliciet voor informatiedoeleinden aan ons is verstrekt. Iedere nieuwsbrief bevat instructie om u zich af te melden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Aanpassen privacyverklaring

Avanti Language Services behoudt zich recht voor de privacyverklaring te wijzigen als wet- en regelgeving of onze dienstverlening daarom vraagt.

Klachten

Hoewel wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en daar de passende beschermings-maatregelen voor hebben genomen, kunt u toch van mening zijn dat wij ons niet aan de voorschriften van de AVG houden. Te allen tijde heeft u het recht om een klacht over Avanti Language Services bij de Autoriteit Persoonsgegevens in dienen in relatie tot het nakomen van de AVG.