Kwaliteitsbeleid van AVANTI Language Services b.v.

Het beleid van AVANTI Language Services is erop gericht om het bedrijf als een moderne organisatie te positioneren, waarin effectiviteit (waaronder snelheid, maar ook een constante kwaliteitsbewaking), dienstbaarheid ten aanzien van de behoefte van de klant en aanpassingsvermogen centraal staan.

Meer concreet behelst het kwaliteitsbeleid de volgende terreinen.

I. Inhoudelijke kwaliteitsbewaking

 1. Er worden uitsluitend opdrachten aangenomen waarvoor hoge kwaliteitsstandaarden gewaarborgd kunnen worden door de inzet van vertalers en correctoren die de daartoe vereiste expertise bezitten.
 2. Voor de verwerking van opdrachten worden alleen freelancers ingezet die een constante kwaliteit leveren. Deze wordt gemonitord door middel van een feedback chain: de corrector geeft feedback over de vertaler, de editor geeft feedback over de corrector (en de vertaler), de klant geeft feedback over het eindproduct, dus over het werk van de vertaler, de corrector en de editor.

II. Betrouwbaarheid

 1. Deadlines mogen nooit overschreden worden. Bij het bepalen van het verwerkingstraject van een opdracht wordt derhalve altijd een veiligheidsmarge ingebouwd.
 2. De gehele dienstverlening moet door consistentie zijn gekenmerkt. Dat houdt in:
  • Consequente inzet van dezelfde teams (vertaler + corrector + editor) voor dezelfde accounts
  • Gebruik van klantspecifieke termenlijsten, style guides en glossaries

III. Flexibiliteit

Alle interne en externe medewerkers moeten bereid zijn om – voor zover mogelijk – aan de wensen van de opdrachtgever te voldoen, ook wanneer deze niet binnen de kaders van de standaard dienstverlening vallen. Bijvoorbeeld:

 • Levering buiten kantoortijden
 • Speciale eisen ten aanzien van de verwerking (formaten, lay-out, tekstaanpassingen etc.)
 • Aanverwante/aanvullende diensten (bijvoorbeeld verzorgen van apostilles bij de rechtbank, telefonische toelichtingen aan derden geven in een andere taal etc.)

IV. Continue verbetering

De bevindingen uit de feedback chain worden consequent teruggekoppeld met alle betrokkenen, al dan niet begeleid door maatregelen ter verbetering. De feedback heeft betrekking op:

 1. Inhoudelijke kwaliteit
 2. Organisatie (logistiek, documentatie, efficiëntie)
 3. Communicatie (klantvriendelijkheid, duidelijkheid, compleetheid)
 4. Klantgerichtheid in het algemeen