Het Duits heeft een letter die in geen enkel ander alfabet voorkomt, de zogenoemde ringel-s (ß). Die staat in principe voor een dubbele ‘s’. Een straat, bijvoorbeeld, wordt in Duitsland meestal als Straße geschreven.

Maar niet in Zwitserland. Daar is de ringel-s verbannen en wordt in plaats daarvan altijd een dubbele ‘s’ gebruikt. Strasse dus.

En er zijn meer verschillen: zo zetten Zwitsers in een brief geen komma na de aanhef en beginnen ze de tekst met een hoofdletter; Duitsers doen het precies andersom.

Is dat belangrijk? Misschien voor u niet, maar mensen in Zwitserland hechten daar best waarde aan.

Dezelfde Zwitsers, zoals ook de Belgen, gebruiken andere woorden voor de cijfers van 70 t/m 99. Tachtig, bij voorbeeld, dat in Frankrijk quatre-vingts heet (letterlijk: ‘vier maal twintig’), wordt in België en Zwitserland huitante genoemd (vanuit huit = acht). Als u in Frankrijk in een officieel document huitante schrijft, zult u de nodige wenkbrauwen doen fronsen.

Dat de spelling in de US anders is dan in het UK weet iedereen. Maar voor het Mandarijn is het nog veel erger: daarvoor bestaan twee volstrekt verschillende alfabetten, traditional en simplified, die zorgvuldig gekozen moeten worden, afhankelijk van het land waar het document moet worden gebruikt. In de Volksrepubliek China, Singapore en Maleisië wordt het simplified-alfabet gebruikt, in alle andere landen (w.o. Taiwan, Hongkong, Macau etc.) is het traditional-alfabet de standaard. Dat dit politiek gevoelig ligt, behoeft geen betoog. Als u bij voorbeeld zaken met Taiwan wilt doen, zal het gebruik van het simplified-alfabet u weinig goodwill opleveren.

Het aanpassen van een tekst in de functie van het land waarvoor die bestemd is, heet ‘lokalisatie’. Veel vertaalbureaus bieden lokalisatie als een aparte dienst aan. AVANTI integreert het in alle vertaalprojecten. Kosteloos. Wij vragen ook standaard bij elke nieuwe opdracht welke spelling of welk vocabulaire gewenst is.

Wie een vertaling bij AVANTI bestelt, weet zeker dat die precies op maat gesneden zal zijn voor de toekomstige lezers. Zonder extra kosten: vast en zeker! (Of misschien ‘zeker en vast’?)