Als vaste klant weet u dat wij de afgelopen jaren heel veel hebben geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering. Uw vertaling wordt door zes ogen nagekeken. We zetten, als de inhoud daarom vraagt, zeer deskundige vakspecialisten in, zoals juristen, fiscalisten en ingenieurs. We checken de lay-out en de stilistische consistentie. Daarmee hebben we een hoge standaard bereikt en een dubbele ISO-certificering mogen ontvangen. Daaraan gaan we dan ook niets veranderen.

Wat we wel veranderen, is de investering die u moet doen voor zo’n professionele vertaling. Onze vaste tarieven gaan substantieel omlaag, terwijl u dezelfde kwaliteit krijgt. We kunnen u dit bieden omdat het goed gaat met Avanti. En u weet hoe het werkt in de markt: bij schaalvergroting zijn er voordeliger prijsafspraken te maken. Ook met onze vertalers. Ons adagium is: als wij profiteren, profiteert u ook. Vandaar.

Daar komt bij dat we samenwerkingen zijn aangegaan met een aantal buitenlandse collega-bureaus, met name in Oost-Europa en Scandinavië. Dit heeft tot gevolg dat we u ook deze talen voordeliger kunnen aanbieden. Deze nieuwe partners zijn eveneens ISO-gecertificeerd en werken uitsluitend met vakspecialisten. Kwaliteit gegarandeerd.

We zeiden eerder tegen u: vertalingen zijn een kostbaar product. U krijgt nog steeds een kostbaar product. Het is immers een kostbaar goed dat uw communicatie met uw klanten, uw toeleveranciers en uw relaties soepel verloopt. Dat ze begrijpen wat u bedoelt, dat de inhoud van uw tekst aantrekkelijk of uitnodigend is, dat de juiste termen worden gebruikt in hun eigen taal. Die zorgvuldigheid straalt af op u. Het betekent dat u aandacht heeft besteed aan de communicatie met uw relaties en dat wordt gewaardeerd. Wat is veranderd, is dat u door marktwerking uw kostbare product tegen lagere tarieven kunt krijgen. We gunnen het u van harte.

(Zie hier onze nieuwe tarieven)